Blogglistenhits Forskning viser at 1 prosent er psykopater | Psykopaten

Psykopater i avisen og de som finnes i virkeligheten

Siden psykopati ikke er en formell diagnose i dagens diagnosemanualer, blir begrepet ofte slått sammen med både antisosial personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse i media. Dette blir upresist. Asle Sandvik jobber ved Politihøgskolen i Stavern og disputerte nylig med sin doktorgradsavhandling ved UiB. Avhandlingen handler i korte drag om individene kategorisert som psykopater er ulike og mangfoldige, og at det ikke er et like helhetlig begrep som det ofte blir fremstilt som i media.

Norske avisene og særlig VG har dette året publisert flere artikler om psykopater. – Måten begrepet fremstilles på, blir for upresist og unyansert, mener han. I media, film, og tv blir psykopater til stadighet portrettert som onde mennesker man bør unngå, og som skiller seg fra «oss andre». Hvordan er egentlig deres fremstilling av psykopati og psykopater sammenlignet med hva forskningslitteraturen forteller?

Katarina Harkestad på nettstedet www.katarsisuib.no (Psykologisk Fakultet UiB) gjennomførte et intervju med Sandvik hvor han forteller at mediene sauser sammen folk med ulike personlighetsforstyrrelser. Noe av det de skriver, er greit. Hovedproblemet er at de sauser sammen folk med ulike personlighetsforstyrrelser som burde vært skilt fra hverandre, både med tanke på problematikk og symptomer. VG har f.eks skrevet at så mange som 5 % av befolkningen er psykopater, og det presenteres på en måte som at de er overalt – på jobben din og i hjemmet ditt. Forskningen viser  at forekomsten kan se ut til å være på 1 %, mener Sandberg.  Det står også ofte nevnt at 9 av 10 vil vokse av seg diagnosen i løpet av 10 år. Dette er det heller ikke hold i. Tvert i mot – det er ingen litteratur som tilsier at der finnes en endring her. Antisosial atferd kan man vokse av seg. Da det er atferden som endres, men personlighet endres ikke i like stor grad. Den er derimot relativt stabil gjennom hele livet. Man kan til og med bli verre, sier Sandvik.

Avisene skaper et for enkelt bilde. Man tar alle man ikke liker, og kaller dem psykopater.  Det kan være nyttig for folk å vite at forskere ikke er helt enige i hva psykopatbegrepet innebærer, og at det ikke er enighet om dette.

Sandvik avslutter med å si at mange av artiklene i mediene mangler presisering og nyansering til å få frem et godt nok bilde av psykopater sett fra et forskningsmessig standpunkt. Han mener dette bør tas i betraktning i fremtidige artikler publisert i media om temaet.

Les hele artikkelen her.

……………………………………………………………………………………

Besøk også våre Facebooksider.

Kjenner du deg igjen? Vær den første til å kommentere! Klikk helt nederst på «Leave a reply» Da fremstår du med det navnet du oppgir, email synest ikke, men den må være korrekt for å bli publisert. Din kommentar blir da lagt ut med det navnet du oppgir.  (Vil du være anonym skriver du “anonym” som navn.)

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som “Leserhistorie – med egne ord”? Send til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg med teksten. Vi legger den enten ut som leserhistorie, eller bearbeider den redaksjonelt og i noen tilfeller bruker den som hovedoppslag. Send da en mail til leserhistorie@psykopaten.info –  Om du ber om det sender vi deg teksten til gjennomsyn før den legges ut. Husk at mange finner hjelp og trøst i å lese andres historier og lære at de ikke er alene om sine opplevelser!

Vi setter veldig pris på om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det eneste som hjelper ofrene er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å bli fri fra psykopatens grep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.