Blogglistenhits December 2018 - Psykopaten
  • Du er sjelden forvirret uten grunn

      Livet i en manipulativ relasjon starter med forvirring. Hva er det som forårsaker alle raseriutbruddene, all mistenksomheten og de tvetydige forventningene? Hvis du stiller...